Sunday, 29/11/2020 - 02:48|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của trường THCS Nghi Công
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Chiến lược phát triển trường THCS Nghi Công giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Giới thiệu

Trường THCS Nghi Công được thành lập tháng 9 năm 1961 là tiền thân của trường Cấp 1,2 Nghi Công, trên quê hương giàu truyền thống cách mạng, truyền thống văn hoá và hiếu học. Trong những năm qua, được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, phụ huynh và nhân dân địa phương, cùng với sự nỗ lực cố gắng của các thế hệ giáo viên và học sinh, chất lượng giáo dục nhà trường luôn đứng ở tốp đầu các trường THCS của huyện Nghi Lộc. Trường liên tục đạt danh hiệu: “Tập thể lao động tiên tiến” và: “Tập thể lao động xuất sắc”, tháng 5 năm 2015 nhà trường được UBND tỉnh Nghệ An công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2015-2020 và công nhận đơn vị đạt KĐCL.

Đây là sự khẳng định về chất lượng, hiệu quả giáo dục của nhà trường trong những năm vừa qua, đồng thời cũng là tiền đề quan trọng để nhà trường xây dựng chiến lược phát triển trong giai đoạn sau, với mục tiêu tiếp tục củng cố vững chắc tiêu chuẩn trường đạt chuẩn Quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phấn đấu, đã và sẽ trở thành một địa chỉ tin cậy của phụ huynh học sinh cũng như nhân dân trên địa bàn xã, tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia .

Trong xu thế hội nhập và sự phát triển của nền kinh tế xã hội nước nhà, đòi hỏi cần có con người Việt Nam sáng tạo năng động, có kỹ năng sống, yêu nước. Với tinh thần đó, trường THCS Nghi Công xây dựng “Chiến lược phát triển giáo dục trường THCS Nghi Công giai đoạn 2018 đến 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Chiến lược phát triển giáo dục trường THCS Nghi Công giai đoạn 2018 đến 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 nhằm xác định rõ mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Hiệu trưởng cũng như toàn thể CBGVNV và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường THCS Nghi Công là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông. Cùng góp phần đưa sự nghiệp giáo dục xã nhà phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Trường THCS Nghi Công được thành lập tháng 9 năm 1961 là tiền thân của trường Cấp 1,2 Nghi Công, trên quê hương giàu truyền thống cách mạng, truyền thống văn hoá và hiếu học. Trong những năm qua, được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, phụ huynh và nhân dân địa phương, cùng với sự nỗ lực cố gắng của các thế hệ giáo viên và học sinh, chất lượng giáo dục nhà trường luôn đứng ở tốp đầu các trường THCS của huyện Nghi Lộc. Trường liên tục đạt danh hiệu: “Tập thể lao động tiên tiến” và: “Tập thể lao động xuất sắc”, tháng 5 năm 2015 nhà trường được UBND tỉnh Nghệ An công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2015-2020 và công nhận đơn vị đạt KĐCL.

Đây là sự khẳng định về chất lượng, hiệu quả giáo dục của nhà trường trong những năm vừa qua, đồng thời cũng là tiền đề quan trọng để nhà trường xây dựng chiến lược phát triển trong giai đoạn sau, với mục tiêu tiếp tục củng cố vững chắc tiêu chuẩn trường đạt chuẩn Quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phấn đấu, đã và sẽ trở thành một địa chỉ tin cậy của phụ huynh học sinh cũng như nhân dân trên địa bàn xã, tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia .

Trong xu thế hội nhập và sự phát triển của nền kinh tế xã hội nước nhà, đòi hỏi cần có con người Việt Nam sáng tạo năng động, có kỹ năng sống, yêu nước. Với tinh thần đó, trường THCS Nghi Công xây dựng “Chiến lược phát triển giáo dục trường THCS Nghi Công giai đoạn 2018 đến 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Chiến lược phát triển giáo dục trường THCS Nghi Công giai đoạn 2018 đến 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 nhằm xác định rõ mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Hiệu trưởng cũng như toàn thể CBGVNV và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường THCS Nghi Công là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông. Cùng góp phần đưa sự nghiệp giáo dục xã nhà phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Trường THCS Nghi Công được thành lập tháng 9 năm 1961 là tiền thân của trường Cấp 1,2 Nghi Công, trên quê hương giàu truyền thống cách mạng, truyền thống văn hoá và hiếu học. Trong những năm qua, được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, phụ huynh và nhân dân địa phương, cùng với sự nỗ lực cố gắng của các thế hệ giáo viên và học sinh, chất lượng giáo dục nhà trường luôn đứng ở tốp đầu các trường THCS của huyện Nghi Lộc. Trường liên tục đạt danh hiệu: “Tập thể lao động tiên tiến” và: “Tập thể lao động xuất sắc”, tháng 5 năm 2015 nhà trường được UBND tỉnh Nghệ An công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2015-2020 và công nhận đơn vị đạt KĐCL.

Đây là sự khẳng định về chất lượng, hiệu quả giáo dục của nhà trường trong những năm vừa qua, đồng thời cũng là tiền đề quan trọng để nhà trường xây dựng chiến lược phát triển trong giai đoạn sau, với mục tiêu tiếp tục củng cố vững chắc tiêu chuẩn trường đạt chuẩn Quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phấn đấu, đã và sẽ trở thành một địa chỉ tin cậy của phụ huynh học sinh cũng như nhân dân trên địa bàn xã, tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia .

Trong xu thế hội nhập và sự phát triển của nền kinh tế xã hội nước nhà, đòi hỏi cần có con người Việt Nam sáng tạo năng động, có kỹ năng sống, yêu nước. Với tinh thần đó, trường THCS Nghi Công xây dựng “Chiến lược phát triển giáo dục trường THCS Nghi Công giai đoạn 2018 đến 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Chiến lược phát triển giáo dục trường THCS Nghi Công giai đoạn 2018 đến 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 nhằm xác định rõ mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Hiệu trưởng cũng như toàn thể CBGVNV và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường THCS Nghi Công là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông. Cùng góp phần đưa sự nghiệp giáo dục xã nhà phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Trường THCS Nghi Công được thành lập tháng 9 năm 1961 là tiền thân của trường Cấp 1,2 Nghi Công, trên quê hương giàu truyền thống cách mạng, truyền thống văn hoá và hiếu học. Trong những năm qua, được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, phụ huynh và nhân dân địa phương, cùng với sự nỗ lực cố gắng của các thế hệ giáo viên và học sinh, chất lượng giáo dục nhà trường luôn đứng ở tốp đầu các trường THCS của huyện Nghi Lộc. Trường liên tục đạt danh hiệu: “Tập thể lao động tiên tiến” và: “Tập thể lao động xuất sắc”, tháng 5 năm 2015 nhà trường được UBND tỉnh Nghệ An công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2015-2020 và công nhận đơn vị đạt KĐCL.

Đây là sự khẳng định về chất lượng, hiệu quả giáo dục của nhà trường trong những năm vừa qua, đồng thời cũng là tiền đề quan trọng để nhà trường xây dựng chiến lược phát triển trong giai đoạn sau, với mục tiêu tiếp tục củng cố vững chắc tiêu chuẩn trường đạt chuẩn Quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phấn đấu, đã và sẽ trở thành một địa chỉ tin cậy của phụ huynh học sinh cũng như nhân dân trên địa bàn xã, tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia .

Trong xu thế hội nhập và sự phát triển của nền kinh tế xã hội nước nhà, đòi hỏi cần có con người Việt Nam sáng tạo năng động, có kỹ năng sống, yêu nước. Với tinh thần đó, trường THCS Nghi Công xây dựng “Chiến lược phát triển giáo dục trường THCS Nghi Công giai đoạn 2018 đến 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Chiến lược phát triển giáo dục trường THCS Nghi Công giai đoạn 2018 đến 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 nhằm xác định rõ mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Hiệu trưởng cũng như toàn thể CBGVNV và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường THCS Nghi Công là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông. Cùng góp phần đưa sự nghiệp giáo dục xã nhà phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Trường THCS Nghi Công được thành lập tháng 9 năm 1961 là tiền thân của trường Cấp 1,2 Nghi Công, trên quê hương giàu truyền thống cách mạng, truyền thống văn hoá và hiếu học. Trong những năm qua, được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, phụ huynh và nhân dân địa phương, cùng với sự nỗ lực cố gắng của các thế hệ giáo viên và học sinh, chất lượng giáo dục nhà trường luôn đứng ở tốp đầu các trường THCS của huyện Nghi Lộc. Trường liên tục đạt danh hiệu: “Tập thể lao động tiên tiến” và: “Tập thể lao động xuất sắc”, tháng 5 năm 2015 nhà trường được UBND tỉnh Nghệ An công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2015-2020 và công nhận đơn vị đạt KĐCL.

Đây là sự khẳng định về chất lượng, hiệu quả giáo dục của nhà trường trong những năm vừa qua, đồng thời cũng là tiền đề quan trọng để nhà trường xây dựng chiến lược phát triển trong giai đoạn sau, với mục tiêu tiếp tục củng cố vững chắc tiêu chuẩn trường đạt chuẩn Quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phấn đấu, đã và sẽ trở thành một địa chỉ tin cậy của phụ huynh học sinh cũng như nhân dân trên địa bàn xã, tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia .

Trong xu thế hội nhập và sự phát triển của nền kinh tế xã hội nước nhà, đòi hỏi cần có con người Việt Nam sáng tạo năng động, có kỹ năng sống, yêu nước. Với tinh thần đó, trường THCS Nghi Công xây dựng “Chiến lược phát triển giáo dục trường THCS Nghi Công giai đoạn 2018 đến 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Chiến lược phát triển giáo dục trường THCS Nghi Công giai đoạn 2018 đến 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 nhằm xác định rõ mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Hiệu trưởng cũng như toàn thể CBGVNV và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường THCS Nghi Công là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông. Cùng góp phần đưa sự nghiệp giáo dục xã nhà phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Trường THCS Nghi Công được thành lập tháng 9 năm 1961 là tiền thân của trường Cấp 1,2 Nghi Công, trên quê hương giàu truyền thống cách mạng, truyền thống văn hoá và hiếu học. Trong những năm qua, được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, phụ huynh và nhân dân địa phương, cùng với sự nỗ lực cố gắng của các thế hệ giáo viên và học sinh, chất lượng giáo dục nhà trường luôn đứng ở tốp đầu các trường THCS của huyện Nghi Lộc. Trường liên tục đạt danh hiệu: “Tập thể lao động tiên tiến” và: “Tập thể lao động xuất sắc”, tháng 5 năm 2015 nhà trường được UBND tỉnh Nghệ An công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2015-2020 và công nhận đơn vị đạt KĐCL.

Đây là sự khẳng định về chất lượng, hiệu quả giáo dục của nhà trường trong những năm vừa qua, đồng thời cũng là tiền đề quan trọng để nhà trường xây dựng chiến lược phát triển trong giai đoạn sau, với mục tiêu tiếp tục củng cố vững chắc tiêu chuẩn trường đạt chuẩn Quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phấn đấu, đã và sẽ trở thành một địa chỉ tin cậy của phụ huynh học sinh cũng như nhân dân trên địa bàn xã, tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia .

Trong xu thế hội nhập và sự phát triển của nền kinh tế xã hội nước nhà, đòi hỏi cần có con người Việt Nam sáng tạo năng động, có kỹ năng sống, yêu nước. Với tinh thần đó, trường THCS Nghi Công xây dựng “Chiến lược phát triển giáo dục trường THCS Nghi Công giai đoạn 2018 đến 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Chiến lược phát triển giáo dục trường THCS Nghi Công giai đoạn 2018 đến 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 nhằm xác định rõ mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Hiệu trưởng cũng như toàn thể CBGVNV và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường THCS Nghi Công là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông. Cùng góp phần đưa sự nghiệp giáo dục xã nhà phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Trường THCS Nghi Công được thành lập tháng 9 năm 1961 là tiền thân của trường Cấp 1,2 Nghi Công, trên quê hương giàu truyền thống cách mạng, truyền thống văn hoá và hiếu học. Trong những năm qua, được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, phụ huynh và nhân dân địa phương, cùng với sự nỗ lực cố gắng của các thế hệ giáo viên và học sinh, chất lượng giáo dục nhà trường luôn đứng ở tốp đầu các trường THCS của huyện Nghi Lộc. Trường liên tục đạt danh hiệu: “Tập thể lao động tiên tiến” và: “Tập thể lao động xuất sắc”, tháng 5 năm 2015 nhà trường được UBND tỉnh Nghệ An công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2015-2020 và công nhận đơn vị đạt KĐCL.

Đây là sự khẳng định về chất lượng, hiệu quả giáo dục của nhà trường trong những năm vừa qua, đồng thời cũng là tiền đề quan trọng để nhà trường xây dựng chiến lược phát triển trong giai đoạn sau, với mục tiêu tiếp tục củng cố vững chắc tiêu chuẩn trường đạt chuẩn Quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phấn đấu, đã và sẽ trở thành một địa chỉ tin cậy của phụ huynh học sinh cũng như nhân dân trên địa bàn xã, tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia .

Trong xu thế hội nhập và sự phát triển của nền kinh tế xã hội nước nhà, đòi hỏi cần có con người Việt Nam sáng tạo năng động, có kỹ năng sống, yêu nước. Với tinh thần đó, trường THCS Nghi Công xây dựng “Chiến lược phát triển giáo dục trường THCS Nghi Công giai đoạn 2018 đến 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Chiến lược phát triển giáo dục trường THCS Nghi Công giai đoạn 2018 đến 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 nhằm xác định rõ mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Hiệu trưởng cũng như toàn thể CBGVNV và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường THCS Nghi Công là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông. Cùng góp phần đưa sự nghiệp giáo dục xã nhà phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

                                                                                         


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 11 : 152
Năm 2020 : 2.971